BOKBUA

Forsiden   |   Om Bokbua   |  Bestilling og betaling  |  Bestillingsskjema
 

Bøker av Jacob B. Bull til salgs

Jacob Breda Bull (1853-1930)ble født og vokste opp i Rendalen som eldste sønn av sogneprest Mathias Bull og hans kone Henriette (født Breda). Han tok teologisk embetseksamen i 1876, men arbeidet aldri som prest. Sin yrkeskarriere startet han som bladmann, idet han grunnla nyhetsbladet Dagen, Folkebladet og vittighetsbladet Krydseren. Fra 1890 gikk han fullt og helt inn for forfattergjerningen. Han utga ca. 60 bøker i ulike sjangere. Best er han trolig når han skriver folkelivsbilder, dvs. korte fortellinger der handlingen foregår i Rendalen. Han har utgitt flere samlinger med folkelivsbilder, f.eks. Skisser, Fra Skog og Fjeld, Mellem Fjeldene, Folk fra Dalen, Præstegårdshistorier, Morosamme Kropper, Gammel-Håkkås Fortællinger. De mest kjente av folkelivsbildene er nok Vesleblakken, Ulveslaget, Føtar-Lars og Tønsett-Prosten, som alle sto i Nordahl Rolfsens lesebøker for folkeskolen.
En annen sjanger hvor Jacob B. Bull hadde stor suksess, var hans folkelivsromaner. Folkelivsromanene foregår også i Rendalen, og som i folkelivsbildene bruker forfatteren navn fra virkeligheten på både personer og steder. Folkelivsromanene er utgitt samlet i mange utgaver, og det var disse som i en periode tidlig på 1900-tallet gjorde at Bull bare hadde Knut Hamsun som konkurrent på salgslistene for norsk litteratur. De mest kjente folkelivsromanene er Hr. Samuel, Hr. Samuels rike, Glomdalsbruden, Eline Vangen ("Østerdalens Synnøve Solbakken"), Jutulskaret, Østerdalskongen, Thordis Eikaberg og Fonnåsfolket.
Bull skrev også lyrikk, om enn ikke av samme kvalitet som sønnen Olaf Bull. Af Norges Frihedssaga inneholder sterkt patriotiske dikt og har kommet i mange opplag, dels i illustrerte praktutgaver.

Jacob B. Bull skrev flere historiske romaner, som Fra Fru Ingers tid, Dyveke i Norge, Dyveke i Danmark og historiske skuespill, som Christian Fredrik, Norges Konge og Peder Tordenskiold. Biografiske romaner skrev også Bull: Hans Nielsen Hauge, Henrik Wergeland, Ole Høiland, Fridtjof Nansen, Peter Wessel, Tordenskiold. Samtidsromaner og samtidsskuespill skrev han flere av, der han kjempet for kristne verier og mot radikalisering (Lys Hævn, Livets Triumf, Barnet). Noen av disse romanene er dårlig skjult selvbiografi (Præstens Søn, Den store kjærlighet), der hovedpersonen Karl Schulz like gjerne kunne båret navnet Jacob Breda Bull.

Som om ikke dette var nok, skrev Jacob B. Bull en meget god bygdebok for Rendalen som kom ut i 1916-1919, og han begynte på gards- og slektshistorien, men han døde før den ble ferdig, så den ble fullført i 1940 av hans sønn Hjalmar.

Jacob Breda Bull bodde mange år i Kristiania, men de siste årene bodde han i København. Både han og hans kone ble balsamert og er hauglagt i en gravhaug foran Ytre Rendal kirke. Hele livet lengtet han tilbake til Rendalen, og han kom tilbake nesten hver sommer for å fiske og gå på jakt sammen med barndomsvenner, og for å hente inspirasjon til sin heimstaddiktning.

Av Jacob Breda Bulls store produksjon er det bare folkelivsbildene, folkelivsromanene, bygdeboka og gards- og slektshistorien som har interesse i dag.

Antall bøker av Jacob B. Bull i Bokbua: 56

Bull, Jacob B.: Eline Vangen.
   Folkelivsroman fra Rendalen, ofte kalt "Østerdalens Synnøve Solbakken". Gyldendal 1977. 163 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 42095.

Bull, Jacob B.: Blåfjell.
   Roman fra hekseprosessene i Rendalen på 1600-tallet. Gyldendal 1937. 183 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Liten rift nederst på ryggen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 55181.

Bull, Jacob B.: Blåfjell.
   Roman fra hekseprosessene i Rendalen på 1600-tallet. Gyldendal 1937. 183 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 55182.

Bull, Jacob B.: Den nye Gud.
    Skinnrygg og –hjørner. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 1604.

Bull, Jacob B.: Den nye Gud.
   Selvbiografisk roman. Gyldendalske boghandel 1918. 257 s. Eiernavn. Pen.
      Pris: 110 kr   Best. nr. 54936.

Bull, Jacob B.: Eline Vangen.
    Gyldendal 1931. 164 s. Lysebrun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 42000.

Bull, Jacob B.: Eline Vangen.
   Roman fra Rendalen. Den er blitt kalt "Østerdalens Synnøve Solbakken". Gyldendal 1937. 183 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 45492.

Bull, Jacob B.: Eline Vangen.
   Bind 4 i 12-bindsserien "Romaner og folkelivsskildringer". Gyldendal 1977. 163 s. Plastovertrukket bibliotekeksemplar. Orig. omslag. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 53337.

Bull, Jacob B.: Eventyr og historier.
    Gyldendal 1938. 159 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 37718.

Bull, Jacob B.: Eventyr og historier.
    Gyldendal 1938. 159 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42114.

Bull, Jacob B.: Eventyr og historier.
    Gyldendal 1938. 159 s. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 56068.

Bull, Jacob B.: Gammel-Håkkås fortellinger.
   Småfortellinger fra naturen i Rendalen. Gyldendal 1938. 172 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 32880.

Bull, Jacob B.: Gammel-Håkkås fortellinger.
   Folkelivsbilder fra Rendalen. Gyldendal 1938. 172 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 38165.

Bull, Jacob B.: Gammel-Håkkås fortellinger.
   Folkelivsbilder fra Rendalen. Gyldendal 1938. 172 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Som ny.
      Pris: 110 kr   Best. nr. 56070.

Bull, Jacob B.: Glomdalsbruden.
   Roman. Gyldendal (Hjemmenes boksamling) 1951. 174 s. Reparert. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 53918.

Bull, Jacob B.: Glomdalsbruden.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal (Hjemmenes boksamling) 1951. 174 s. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 55725.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuel.
    Gyldendal 1936. 302 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 18039.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuel.
   1. roman om den elskede presten Samuel Mandall i Rendalen. Gyldendal 1936. 302 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42085.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuel.
   Romaner og folkelivsskildringer, bind 1. Gyldendal 1977. 316 s. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 46341.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuel.
   Roman om presten Samuel Mandall i Rendalen på slutten av 1700-tallet. Gyldendal 1936. 302 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Gulldekor. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 55183.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuels Rige.
    Gyldendalske 1922. 169 s. 1. utgave. Grønt helshirtingbind med gulldekor. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 4697.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuels rike.
    Brun skinnrygg og –hjørner. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 2075.

Bull, Jacob B. : Hr. Samuels rike.
   2. roman om den elskede presten Samuel Mandall i Rendalen. Gyldendal 1936. 213 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42084.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuels rike.
   Romaner og folkelivsskildringer, bind 2. Gyldendal 1977. 215 s. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 46342.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuels rike.
   Fortsettelse av Hr. Samuel. Gyldendal 1936. 211 s. Rygg og hørner i brunt skinn. Gulldekor. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 55184.

Bull, Jacob B.: I storskogen.
   Folkelivsbilder fra Rendalen. Gyldendal 1938. 171 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Som ny.
      Pris: 110 kr   Best. nr. 56069.

Bull, Jacob B.: Jutulskaret.
   Roman om "Tater-Kristen" og Jutulhogget i Rendalen. Gyldendal 1936. 160 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 55185.

Bull, Jacob B.: Jutulskaret/Glomdalsbruden.
   Folkelivsromaner fra Rendalen. Gyldendal 1977. 231 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42094.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
    Gyldendal 1924. Shirting helbind med gulldekor. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 2924.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
    Gyldendalske Bokhandel 1924. 255 s. Blått helbind med gullskrift og -dekor. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 18042.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
   Kjærlighetsroman fra Rendalen. Gyldendal 1936. 215 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42086.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1977. 215 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 42097.

Bull, Jacob B. : Jørund Smed.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendalske Bokhandel 1924. 255 s. Helbind i blå sjirting med gulldekor. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 42105.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
   En fortelling om kjærlighet. Gyldendalske bokhandel 1924. 255 s. Håndinnbundet. Eiernavn. Pen.
      Pris: 120 kr   Best. nr. 54934.

Bull, Jacob B. : Jørund smed.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1936. 215 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 55186.

Bull, Jacob B.: Knut Veum.
    Pent håndbundet privatbind.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 2078.

Bull, Jacob B.: Knut Veum.
   Et folkelivsbillede. Privat innbinding, håndbundet. Gyldendalske Bokhandel 1910. 148 s. Skinnrygg og -hjørner. Små slitasjemerker.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 12664.

Bull, Jacob B.: Knut Veum.
   Folkelivsskildring fra Rendalen. Gyldendal 1937. 167 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 55187.

Bull, Jacob B.: Romaner og folkelivsskildringer 1-12.
   Bind 1: Hr. Samuel. Bind 2: Hr. Samuels rike. Bind 3: Jutulskaret/Glomdalsbruden. Bind 4: Eline Vangen. Bind 5: Fonnåsfolket/Østerdalskongen. Bind 6: Jørund Smed. Bind 7: Viddens herrer. Bind 8: Ættens øde. Bind 9-12: Fortellinger. Gyldendal 1977. Helbind i grønn granitol. Orig. omslag. Pene.
      Pris: 850 kr   Best. nr. 42081.

Bull, Jacob B.: Romaner og folkelivsskildringer 1-12.
   Bind 1: Hr. Samuel. Bind 2: Hr. Samuels rike. Bind 3: Jutulskaret/Glomdalsbruden. Bind 4: Eline Vangen. Bind 5: Fonnåsfolket/Østerdalskongen. Bind 6: Jørund Smed. Bind 7: Viddens herrer. Bind 8: Ættens øde. Bind 9-12: Fortellinger. Gyldendal 1977. Helbind i grønn granitol. Pene.
      Pris: 700 kr   Best. nr. 43803.

Bull, Jacob B.: Storbønder og småfolk.
   Småfortellinger fra Rendalen, bl.a. "Fløtar-Lars". Gyldendal 1937. 206 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 32878.

Bull, Jacob B.: Svarte sagn.
   Fortellinger fra Rendalen. Gyldendal 1937. 173 s. Brun skinnrygg og -hjørner med røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 30791.

Bull, Jacob B.: Svarte sagn.
   Folkelivsbilder fra Rendalen, bl.a. "Per Vollen" og "Julekveld". Gyldendal 1937. 173 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 42116.

Bull, Jacob B.: Thordis Eikaberg.
    Gyldendal 1937. 238 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 17338.

Bull, Jacob B.: Thordis Eikaberg.
   Historisk roman fra Rendalen. Gyldendal 1937. 238 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42088.

Bull, Jacob B.: Thordis Eikaberg.
   Roman fra Rendalen for 1000 år siden. Gyldendal 1937. 238 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Liten rift nederst på ryggen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 55189.

Bull, Jacob B.: Thordis Eikaberg.
   Roman fra Rendalen i pilegrimsferdenes første tid. Gyldendal 1925. 266 s. Helbind i rød sjirting. Gulldekor. Eiernavn. Ryggen litt falmet.
      Pris: 110 kr   Best. nr. 56633.

Bull, Jacob B.: Vesleblakken.
   Illustrert av Kjell Strømsmoen. Skaugum Forlag 1991. 28 s. Stort format. Innskrevet hilsen. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 53948.

Bull, Jacob B.: Viddens herrer.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1937. 227 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42092.

Bull, Jacob B.: Viddens herrer.
   Bind 7 i 12-bindsserien "Romaner og folkelivsskildringer". Gyldendal 1977. 227 s. Plastovertrukket bibliotekeksemplar. Orig. omslag. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 53336.

Bull, Jacob B.: Viddens herrer.
   Folkelivsskildring fra Rendalen. Gyldendal 1937. 227 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 55190.

Bull, Jacob B.: Ættens Øde.
   Roman fra Østerdalen (Rendalen). Gyldendal 1928. 251 s. Bått helbind i sjirting med gulldekor. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 15842.

Bull, Jacob B.: Ættens øde.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1977. 224 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42099.

Bull, Jacob B.: Ættens øde.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1937. 222 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 55191.

Bull, Jacob B.: Østerdalskongen.
    Gyldendal (Hjemmenes boksamling) 1951. 181 s. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 52310.

Bull, Jacob B.: Østerdalskongen.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1937. 158 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 55192.

 
 
Bokbua
- Ole Bjørn Salvesen - Otnesøyen 34 - 2485 Rendalen - - Tlf. 62 46 71 58
 
Org.nr. 990 440 689 - Bankgiro: 1850.12.54181