BOKBUA

Forsiden   |   Om Bokbua   |  Bestilling og betaling  |  Bestillingsskjema
 

Bøker av Jacob B. Bull til salgs

Jacob Breda Bull (1853-1930)ble født og vokste opp i Rendalen som eldste sønn av sogneprest Mathias Bull og hans kone Henriette (født Breda). Han tok teologisk embetseksamen i 1876, men arbeidet aldri som prest. Sin yrkeskarriere startet han som bladmann, idet han grunnla nyhetsbladet Dagen, Folkebladet og vittighetsbladet Krydseren. Fra 1890 gikk han fullt og helt inn for forfattergjerningen. Han utga ca. 60 bøker i ulike sjangere. Best er han trolig når han skriver folkelivsbilder, dvs. korte fortellinger der handlingen foregår i Rendalen. Han har utgitt flere samlinger med folkelivsbilder, f.eks. Skisser, Fra Skog og Fjeld, Mellem Fjeldene, Folk fra Dalen, Præstegårdshistorier, Morosamme Kropper, Gammel-Håkkås Fortællinger. De mest kjente av folkelivsbildene er nok Vesleblakken, Ulveslaget, Føtar-Lars og Tønsett-Prosten, som alle sto i Nordahl Rolfsens lesebøker for folkeskolen.
En annen sjanger hvor Jacob B. Bull hadde stor suksess, var hans folkelivsromaner. Folkelivsromanene foregår også i Rendalen, og som i folkelivsbildene bruker forfatteren navn fra virkeligheten på både personer og steder. Folkelivsromanene er utgitt samlet i mange utgaver, og det var disse som i en periode tidlig på 1900-tallet gjorde at Bull bare hadde Knut Hamsun som konkurrent på salgslistene for norsk litteratur. De mest kjente folkelivsromanene er Hr. Samuel, Hr. Samuels rike, Glomdalsbruden, Eline Vangen ("Østerdalens Synnøve Solbakken"), Jutulskaret, Østerdalskongen, Thordis Eikaberg og Fonnåsfolket.
Bull skrev også lyrikk, om enn ikke av samme kvalitet som sønnen Olaf Bull. Af Norges Frihedssaga inneholder sterkt patriotiske dikt og har kommet i mange opplag, dels i illustrerte praktutgaver.

Jacob B. Bull skrev flere historiske romaner, som Fra Fru Ingers tid, Dyveke i Norge, Dyveke i Danmark og historiske skuespill, som Christian Fredrik, Norges Konge og Peder Tordenskiold. Biografiske romaner skrev også Bull: Hans Nielsen Hauge, Henrik Wergeland, Ole Høiland, Fridtjof Nansen, Peter Wessel, Tordenskiold. Samtidsromaner og samtidsskuespill skrev han flere av, der han kjempet for kristne verier og mot radikalisering (Lys Hævn, Livets Triumf, Barnet). Noen av disse romanene er dårlig skjult selvbiografi (Præstens Søn, Den store kjærlighet), der hovedpersonen Karl Schulz like gjerne kunne båret navnet Jacob Breda Bull.

Som om ikke dette var nok, skrev Jacob B. Bull en meget god bygdebok for Rendalen som kom ut i 1916-1919, og han begynte på gards- og slektshistorien, men han døde før den ble ferdig, så den ble fullført i 1940 av hans sønn Hjalmar.

Jacob Breda Bull bodde mange år i Kristiania, men de siste årene bodde han i København. Både han og hans kone ble balsamert og er hauglagt i en gravhaug foran Ytre Rendal kirke. Hele livet lengtet han tilbake til Rendalen, og han kom tilbake nesten hver sommer for å fiske og gå på jakt sammen med barndomsvenner, og for å hente inspirasjon til sin heimstaddiktning.

Av Jacob Breda Bulls store produksjon er det bare folkelivsbildene, folkelivsromanene, bygdeboka og gards- og slektshistorien som har interesse i dag.

Antall bøker av Jacob B. Bull i Bokbua: 62

Bull, Jacob B.: Eline Vangen.
   Folkelivsroman fra Rendalen, ofte kalt "Østerdalens Synnøve Solbakken". Gyldendal 1977. 163 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 42095.

Bull, Jacob B.: Den nye Gud.
    Skinnrygg og –hjørner. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 1604.

Bull, Jacob B.: Den nye Gud.
   8. Opplag Helshirtingbind med gulldekor. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 1597.

Bull, Jacob B.: Eline Vangen.
    Gyldendal 1931. 164 s. Lysebrun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 42000.

Bull, Jacob B.: Eline Vangen.
   Roman fra Rendalen. Den er blitt kalt "Østerdalens Synnøve Solbakken". Gyldendal 1937. 183 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 45492.

Bull, Jacob B.: En høvding.
   Roman fra Østerdalen (Rena). Gyldendal 1929. 309 s.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 48080.

Bull, Jacob B.: En høvding.
   Roman fra Østerdalen (Åmot). Gyldendal 1929. 309 s. Helbind i grønn sjirting med gulldekor.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 48904.

Bull, Jacob B.: Eventyr og historier.
    Gyldendal 1938. 159 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 37718.

Bull, Jacob B.: Eventyr og historier.
    Gyldendal 1938. 159 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42114.

Bull, Jacob B.: Fjellfolk.
   Folkelivsbilder fra Rendalen, bl.a. "Fløtar-Lars" og "Ljugar-Marja". Ansgar 1967. 152 s. Orig. omslag. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 42120.

Bull, Jacob B.: Folk fra dalen.
   Folkelivsbilder fra Rendalen, bl.a. "Puss-Jo" og "Neverkont-Ola". Ansgar 1967. 146 s. Orig. omslag. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 42119.

Bull, Jacob B.: Fonnåsfolket/Østerdalskongen.
   To folkelivsromaner fra Rendalen i ett bind. Gyldendal 1977. 236 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42096.

Bull, Jacob B.: Gammel-Håkkås fortellinger.
   Fortellinger fra Rendalen. Gyldendal 1938. 172 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 29251.

Bull, Jacob B.: Gammel-Håkkås fortellinger.
   Småfortellinger fra naturen i Rendalen. Gyldendal 1938. 172 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 32880.

Bull, Jacob B.: Gammel-Håkkås fortellinger.
   Folkelivsbilder fra Rendalen. Gyldendal 1938. 172 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 38165.

Bull, Jacob B.: Glomdalsbruden.
   Kjærlighetsroman fra Rendalen. Gyldendal 1937. 203 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 45493.

Bull, Jacob B.: Hans Nielsen Hauge.
   Biografisk roman. Steenske forlag 1912. 388 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 50699.

Bull, Jacob B.: Henrik Wergeland.
   En bok for det norske folk. Biografisk roman. Steenske 1912. 387 s. Heftet. Omslaget fillete.
      Pris: 60 kr   Best. nr. 42122.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuel.
    Gyldendal 1936. 302 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 18039.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuel.
   1. roman om den elskede presten Samuel Mandall i Rendalen. Gyldendal 1936. 302 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42085.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuel.
   Roman om den elskede presten Samuel Mandall i Rendalen fra ca. 1790. Gyldendal 1977. 316 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42093.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuel.
   Romaner og folkelivsskildringer, bind 1. Gyldendal 1977. 316 s. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 46341.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuels Rige.
    Gyldendalske 1922. 169 s. 1. utgave. Grønt helshirtingbind med gulldekor. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 4697.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuels rike.
    Brun skinnrygg og –hjørner. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 2075.

Bull, Jacob B. : Hr. Samuels rike.
   2. roman om den elskede presten Samuel Mandall i Rendalen. Gyldendal 1936. 213 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42084.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuels rike.
   Romaner og folkelivsskildringer, bind 2. Gyldendal 1977. 215 s. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 46342.

Bull, Jacob B.: I storskogen.
   Småfortellinger (folkelivsbilder) fra Rendalen, bl.a. "Johan Dilt" og "På Østerdalsfjellene". Gyldendal 1938. 171 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 37720.

Bull, Jacob B.: I Storskogen/Gammel-Haakkaas Fortællinger.
   Folkelivsbilleder, bind 4. Gyldendalske Boghandel 1919. 275 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 31324.

Bull, Jacob B.: Jutulskaret.
   Roman fra Rendalen om sagnfiguren Tater-Kristen. Gyldendal 1936. 160 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42083.

Bull, Jacob B.: Jutulskaret/Glomdalsbruden.
   Folkelivsromaner fra Rendalen. Gyldendal 1977. 231 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42094.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
    Gyldendal 1924. Shirting helbind med gulldekor. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 2924.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
    Gyldendalske Bokhandel 1924. 255 s. Blått helbind med gullskrift og -dekor. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 18042.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
   Kjærlighetsroman fra Rendalen. Gyldendal 1936. 215 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42086.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1977. 215 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 42097.

Bull, Jacob B. : Jørund Smed.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendalske Bokhandel 1924. 255 s. Helbind i blå sjirting med gulldekor. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 42105.

Bull, Jacob B.: Knut Veum.
    Pent håndbundet privatbind.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 2078.

Bull, Jacob B.: Knut Veum.
   Et folkelivsbillede. Privat innbinding, håndbundet. Gyldendalske Bokhandel 1910. 148 s. Skinnrygg og -hjørner. Små slitasjemerker.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 12664.

Bull, Jacob B.: Knut Veum.
   Folkelivsroman fra Rendalen, der hovedpersonen er Bulls egen lærer. Gyldendal 1937. 167 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Ulest.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42087.

Bull, Jacob B.: Mellem fjellene.
   Småfortellinger fra Rendalen, bl.a. "Vesleblakken". Med illustrasjoner av A. Bloch. Gyldendal 1943. 384 s.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 51338.

Bull, Jacob B.: Morosamme kropper.
    Gyldendalske 1908. 141 s. 5. Oplag. Helbind i granitol med gullskrift på ryggen og forsiden. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 5925.

Bull, Jacob B.: Morosamme kropper.
   Folkelivsbilder fra Rendalen, bl.a. "Tønsett-prosten" og "Pussjo". Gyldendal 1938. 184 s. Rygg og hjørner i brunt skinn med røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 37975.

Bull, Jacob B.: Morosamme kropper.
   Småfortellinger fra Rendalen, bl.a. Pussjo og Tønsett-prosten. Rygg og hjørner i brunt skinn. Gyldendal 1938. 184 s. Ryggen noe skjev. Ellers pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 51454.

Bull, Jacob B.: Romaner og folkelivsskildringer 1-12.
   Bind 1: Hr. Samuel. Bind 2: Hr. Samuels rike. Bind 3: Jutulskaret/Glomdalsbruden. Bind 4: Eline Vangen. Bind 5: Fonnåsfolket/Østerdalskongen. Bind 6: Jørund Smed. Bind 7: Viddens herrer. Bind 8: Ættens øde. Bind 9-12: Fortellinger. Gyldendal 1977. Helbind i grønn granitol. Orig. omslag. Pene.
      Pris: 850 kr   Best. nr. 42081.

Bull, Jacob B.: Romaner og folkelivsskildringer 1-12.
   Bind 1: Hr. Samuel. Bind 2: Hr. Samuels rike. Bind 3: Jutulskaret/Glomdalsbruden. Bind 4: Eline Vangen. Bind 5: Fonnåsfolket/Østerdalskongen. Bind 6: Jørund Smed. Bind 7: Viddens herrer. Bind 8: Ættens øde. Bind 9-12: Fortellinger. Gyldendal 1977. Helbind i grønn granitol. Pene.
      Pris: 700 kr   Best. nr. 43803.

Bull, Jacob B.: Samlede folkelivsromaner, 12 bind.
   Serien består av: Blåfjell, Eline Vangen, Glomdalsbruden, Hr. Samuel, Hr. Samuels rike, Jutulskaret, Jørund Smed, Knut Veum, Thordis Eikaberg, Viddens herrer, Ættens øde og Østerdalskongen Gyldendal 1936. Skinnrygg og –hjørner. Pene, men litt skjolder på ryggene. 12 bind.
      Pris: 600 kr   Best. nr. 3187.

Bull, Jacob B.: Storbønder og småfolk.
   Fortellinger fra Rendalen. Gyldendal 1937. 206 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Som ny.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 31073.

Bull, Jacob B.: Storbønder og småfolk.
   Småfortellinger fra Rendalen, bl.a. "Fløtar-Lars". Gyldendal 1937. 206 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 32878.

Bull, Jacob B.: Svarte sagn.
   Fortellinger fra Rendalen. Gyldendal 1937. 173 s. Brun skinnrygg og -hjørner med røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 30791.

Bull, Jacob B.: Svarte sagn.
   Folkelivsbilder fra Rendalen. Gyldendal 1937. 171 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 36889.

Bull, Jacob B.: Svarte sagn.
   Folkelivsbilder fra Rendalen, bl.a. "Per Vollen" og "Julekveld". Gyldendal 1937. 173 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42116.

Bull, Jacob B.: Svarte sagn.
   Folkelivsbilder fra Rendalen, bl.a. "Per Vollen" og "Julekveld". Gyldendal 1937. 173 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Små bruksspor.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 42117.

Bull, Jacob B.: Thordis Eikaberg.
    Gyldendal 1937. 238 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 17338.

Bull, Jacob B.: Thordis Eikaberg.
   Historisk roman fra Rendalen. Gyldendal 1937. 238 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42088.

Bull, Jacob B.: Thordis Eikaberg.
   Roman fra Rendalen i brytningstida mellom hedensk og kristen tid. Gyldendal 1937. 238 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 45491.

Bull, Jacob B.: Verker 1-15.
   Bind 1: Mellem Fjeldene/Storbønder og Smaafolk/Svarte sagn, 249 s. (1919).Bind 2: Fjeldkraker og Skogstrold/Morosamme Kropper/Fattigt Folk, 376 s. (1919). Bind 3: Præstegaardshistorier/Eventyr og Historier/Bygden rundt, 370 s. (1919).Bind 4: I Storskogen/Gammel-Haakkaas Fortællinger, 275 s. (1919). Bind 5: Thordis Eikaberg, 266 s. (1928). Bind 6: Blaafjeld/Hr. Samuel/Hr. Samuels Rige, 122+260+169 s. (1928). Bind 7: Jutulskaret/Glomdalsbruden/Jørund Smed, 111+90+189 s. (1928). Bind 8: Viddens Herrer, 252 s. (1928). Bind 9: Fonnaasfolket/Eline Vangen/Østerdalskongen/Knut Veum, 86+136+115+81 s. (1928). Bind 10: Ættens Øde, 251 s. (1928). Bind 11: En høvding, 309 s. (1929). Bind 12: Livets Triumf/Lys Hævn, 198+79 s. (1923). Bind 13: Præstens Søn, 208 s. (1923). Bind 14: Den nye Gud, 256 s. (1926). Bind 15: Den store Kjærlighet/Barnet, 175+243 s. (1923). Gyldendal. Lysebrune skinnrygger. Grønne tekstfelt. Pene.
      Pris: 1200 kr   Best. nr. 50595.

Bull, Jacob B.: Viddens herrer.
   Romaner og folkelivsskildringer bind 7. Gyldendal 1977. 227 s. Ny.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 17408.

Bull, Jacob B.: Viddens herrer.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1937. 227 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42092.

Bull, Jacob B.: Viddens herrer.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1977. 227 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42098.

Bull, Jacob B.: Ættens Øde.
   Roman fra Østerdalen (Rendalen). Gyldendal 1928. 251 s. Bått helbind i sjirting med gulldekor. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 15842.

Bull, Jacob B.: Ættens øde.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1937. 222 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42090.

Bull, Jacob B.: Ættens øde.
   Folkelivsroman fra Rendalen. Gyldendal 1977. 224 s. Helbind i grønn granitol. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 42099.

Bull, Jacob B.: Østerdalskongen.
   Romanen bygger på virkelige hendinger i Rendalen på slutten av 1800-tallet. Gyldendal 1937. 158 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 45494.

 
 
Bokbua
- Ole Bjørn Salvesen - Otnesøyen 34 - 2485 Rendalen - - Tlf. 62 46 71 58
 
Org.nr. 990 440 689 - Bankgiro: 1850.12.54181