BOKBUA

Forsiden   |   Om Bokbua   |  Bestilling og betaling  |  Bestillingsskjema
 

Bøker av Emil Herje til salgs

Emil Herje (1894-1969) ble født på Grip ved Ålesund. Han tok eksamen ved Volda lærerskole i 1915, og arbeidet deretter som lærer til han var 67 år, de siste 15 årene som rektor ved Åsveien skole i Trondheim. Han er en av de få barnebokforfatterne som har kystkulturen som tema. Handlingen i de fleste bøkene hans er lagt til området der han vokste opp. Han var i mange år en av våre mest kjente og populære barnebokforfattere - eller kanskje en like gjerne skulle si guttebokforfattere. Flere av bøkene hans ble oversatt til tysk. To ganger fikk han Kultur- og kirkedepartementets litteraturpris for barne- og ungdomslitteratur: I 1953 for Farlig kar, og i 1957 for Kamerater.

Emil Herjes barne- og ungdomsbøker: Varden på Ukstein (1931), Mot og vilje (1932), Nils detektiv (1933), Da minen sprang (1934), Eventyret i villmarken (1935), Jamboree (1938), Yngstemann ombord (1939), To gutter til havs (1941), Fedrelandet kaller (1946), Ærøyguttene (1947), Vilje må til (1949), Lykke-Lars (1950), Det store spranget (1952), Farlig kar (1953), Lesjalosen (1954), Bygutt og sjøtroll (1956), Kamerater (1957), To for en (1958) og Forlist på Spitsbergen (1960.

Antall bøker av Emil Herje i Bokbua: 32

Herje, Emil: Bygutt og sjøtroll.
    Gyldendal 1956. 126 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 37111.

Herje, Emil: Da minen sprang.
    Windju (grønn) 1934. 153 s.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 40288.

Herje, Emil: Da minen sprang.
   5 helsides illustrasjoner. Windju (grønn) 1934. 153 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 50500.

Herje, Emil: Det store spranget.
    Gyldendal (GGG) 1964. 117 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 15541.

Herje, Emil: Det store spranget.
    Gyldendal 1952. 121 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 33940.

Herje, Emil: Et herrens vær.
    Gyldendal 1936. 172 s. Ryggen litt falmet. Ellers pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 49519.

Herje, Emil: Eventyret i villmarka.
    Gyldendal 1948. 141 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 35710.

Herje, Emil: Eventyret i villmarken.
   5 helsides illustrasjoner. Windju /grønn) 1935. 149 s.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 50499.

Herje, Emil: Farlig kar.
    Gyldendal (GGG) 1965. 127 s. Som ny.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 51119.

Herje, Emil: Fedrelandet kaller.
    Gyldendal 1946. 126 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 33964.

Herje, Emil: Forlist på Spitsbergen.
   Illustrasjoner av Edith Moen. Gyldendal 1960. 142 s. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 46964.

Herje, Emil: Jamboree.
    Gyldendal 1938. 141 s. Rifter øverst på ryggen. Noe slitt.
      Pris: 60 kr   Best. nr. 52490.

Herje, Emil: Kamerater.
    Gyldendal (GGG) 1969. 128 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 32108.

Herje, Emil: Kamerater.
    Gyldendal (GGG) 1969. 128 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 32474.

Herje, Emil: Kamerater.
    Gyldendal 1957. 114 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 33054.

Herje, Emil: Kamerater.
    Gyldendal (GGG) 1969. 128 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 35704.

Herje, Emil: Lesjalosen.
    Gyldendal 1954. 142 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 33942.

Herje, Emil: Lesjalosen.
    Gyldendal (GGG) 1966. 134 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 34683.

Herje, Emil: Lesjalosen.
    Gyldendal (GGG) 1966. 134 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 36526.

Herje, Emil: Lesjalosen.
    Gyldendal (GGG) 1966. 135 s. Ny.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 52371.

Herje, Emil: Lykke-Lars.
    Gyldendal 1950. 123 s. 1. utgave. Ryggen litt slitt. Ellers pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 38821.

Herje, Emil: Mot og vilje.
    Windju (Grønn) 1932. 142 s. 1. utgave. Litt slitt i kantene.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 28577.

Herje, Emil: Mot og vilje.
    Gyldendal 1951. 128 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 33939.

Herje, Emil: Mot og vilje.
    Windju (grønn). 142 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 50498.

Herje, Emil: Nils detektiv.
    Gyldendal (GGG) 1961. 114 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 32447.

Herje, Emil: Nils detektiv.
   Med fem helsides illustrasjoner. Windju (grønn) 1933. 128 s. Noe slitt i kantene.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 51120.

Herje, Emil: To for en.
   Med tegninger av Runa Førde. Gyldendal 1195. 119 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 46807.

Herje, Emil: To gutter til havs.
    Gyldendal (GGG) 1959. 127 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 31567.

Herje, Emil: To gutter til havs.
    Gyldendal (GGG) 1959. 127 s. Pen.
      Pris: 75 kr   Best. nr. 33941.

Herje, Emil: To gutter til havs.
    Gyldendal 1941. 118 s. Innskrevet hilsen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 50062.

Herje, Emil: Yngstemann om bord.
    Gyldendal (GGG) 1962. 118 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 20471.

Herje, Emil: Ærøyguttene.
    Gyldendal 1947. 134 s. Bakpermen har skjolder etter fuktskade.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 43677.

 
 
Bokbua
- Ole Bjørn Salvesen - Otnesøyen 34 - 2485 Rendalen - - Tlf. 62 46 71 58
 
Org.nr. 990 440 689 - Bankgiro: 1850.12.54181