BOKBUA

Forsiden   |   Om Bokbua   |  Bestilling og betaling  |  Bestillingsskjema
 

Bøker av Troels-Lund

Antall bøker av Troels-Lund i Bokbua: 1

Troels-Lund: Daglig liv i Norden i det sekstende århundre.
   1.-14. bok i fire store bind. Norsk utgave ved Haakon Shetelig. Et standardverk om livet i middelalderen. Gyldendal 1939. 747+771+654+783 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Pene.
      Pris: 600 kr   Best. nr. 47719.

 
 
Bokbua
- Ole Bjørn Salvesen - Otnesøyen 34 - 2485 Rendalen - - Tlf. 62 46 71 58
 
Org.nr. 990 440 689 - Bankgiro: 1850.12.54181