BOKBUA

Forsiden   |   Om Bokbua   |  Bestilling og betaling  |  Bestillingsskjema
 

Bøker av Jacob B. Bull til salgs

Jacob Breda Bull (1853-1930)ble født og vokste opp i Rendalen som eldste sønn av sogneprest Mathias Bull og hans kone Henriette (født Breda). Han tok teologisk embetseksamen i 1876, men arbeidet aldri som prest. Sin yrkeskarriere startet han som bladmann, idet han grunnla nyhetsbladet Dagen, Folkebladet og vittighetsbladet Krydseren. Fra 1890 gikk han fullt og helt inn for forfattergjerningen. Han utga ca. 60 bøker i ulike sjangere. Best er han trolig når han skriver folkelivsbilder, dvs. korte fortellinger der handlingen foregår i Rendalen. Han har utgitt flere samlinger med folkelivsbilder, f.eks. Skisser, Fra Skog og Fjeld, Mellem Fjeldene, Folk fra Dalen, Præstegårdshistorier, Morosamme Kropper, Gammel-Håkkås Fortællinger. De mest kjente av folkelivsbildene er nok Vesleblakken, Ulveslaget, Føtar-Lars og Tønsett-Prosten, som alle sto i Nordahl Rolfsens lesebøker for folkeskolen.
En annen sjanger hvor Jacob B. Bull hadde stor suksess, var hans folkelivsromaner. Folkelivsromanene foregår også i Rendalen, og som i folkelivsbildene bruker forfatteren navn fra virkeligheten på både personer og steder. Folkelivsromanene er utgitt samlet i mange utgaver, og det var disse som i en periode tidlig på 1900-tallet gjorde at Bull bare hadde Knut Hamsun som konkurrent på salgslistene for norsk litteratur. De mest kjente folkelivsromanene er Hr. Samuel, Hr. Samuels rike, Glomdalsbruden, Eline Vangen ("Østerdalens Synnøve Solbakken"), Jutulskaret, Østerdalskongen, Thordis Eikaberg og Fonnåsfolket.
Bull skrev også lyrikk, om enn ikke av samme kvalitet som sønnen Olaf Bull. Af Norges Frihedssaga inneholder sterkt patriotiske dikt og har kommet i mange opplag, dels i illustrerte praktutgaver.

Jacob B. Bull skrev flere historiske romaner, som Fra Fru Ingers tid, Dyveke i Norge, Dyveke i Danmark og historiske skuespill, som Christian Fredrik, Norges Konge og Peder Tordenskiold. Biografiske romaner skrev også Bull: Hans Nielsen Hauge, Henrik Wergeland, Ole Høiland, Fridtjof Nansen, Peter Wessel, Tordenskiold. Samtidsromaner og samtidsskuespill skrev han flere av, der han kjempet for kristne verier og mot radikalisering (Lys Hævn, Livets Triumf, Barnet). Noen av disse romanene er dårlig skjult selvbiografi (Præstens Søn, Den store kjærlighet), der hovedpersonen Karl Schulz like gjerne kunne båret navnet Jacob Breda Bull.

Som om ikke dette var nok, skrev Jacob B. Bull en meget god bygdebok for Rendalen som kom ut i 1916-1919, og han begynte på gards- og slektshistorien, men han døde før den ble ferdig, så den ble fullført i 1940 av hans sønn Hjalmar.

Jacob Breda Bull bodde mange år i Kristiania, men de siste årene bodde han i København. Både han og hans kone ble balsamert og er hauglagt i en gravhaug foran Ytre Rendal kirke. Hele livet lengtet han tilbake til Rendalen, og han kom tilbake nesten hver sommer for å fiske og gå på jakt sammen med barndomsvenner, og for å hente inspirasjon til sin heimstaddiktning.

Av Jacob Breda Bulls store produksjon er det bare folkelivsbildene, folkelivsromanene, bygdeboka og gards- og slektshistorien som har interesse i dag.

Antall bøker av Jacob B. Bull i Bokbua: 33

Bull, Jacob B.: Den nye Gud.
    Skinnrygg og –hjørner. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 1604.

Bull, Jacob B.: Den nye Gud.
   8. Opplag Helshirtingbind med gulldekor. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 1597.

Bull, Jacob B.: En høvding.
   Roman fra Østerdalen. Gyldendal 1929. 309 s. Helbind i grønn sjirting. Ryggen litt skjev. Ellers pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 40108.

Bull, Jacob B.: Eventyr og historier.
    Gyldendal 1938. 159 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 37718.

Bull, Jacob B.: Fjellkraker og skogstroll.
   Folkelivsbilder fra Rendalen, bl.a. "Kaffebrenn-Kari" og "Lykkje-Knut". Gyldendal 1938. 175 s. Rygg og hjørner i brunt skinn med røde tekstfelt. Ryggen litt skjev.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 37974.

Bull, Jacob B.: Gammel-Håkkås fortellinger.
   Fortellinger fra Rendalen. Gyldendal 1938. 172 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 29251.

Bull, Jacob B.: Gammel-Håkkås fortellinger.
   Småfortellinger fra naturen i Rendalen. Gyldendal 1938. 172 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 32880.

Bull, Jacob B.: Gammel-Håkkås fortellinger.
   Folkelivsbilder fra Rendalen. Gyldendal 1938. 172 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 38165.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuel.
    Gyldendal 1936. 302 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 18039.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuels Rige.
    Gyldendalske 1922. 169 s. 1. utgave. Grønt helshirtingbind med gulldekor. Pen.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 4697.

Bull, Jacob B.: Hr. Samuels rike.
    Brun skinnrygg og –hjørner. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 2075.

Bull, Jacob B.: I storskogen.
   Småfortellinger (folkelivsbilder) fra Rendalen, bl.a. "Johan Dilt" og "På Østerdalsfjellene". Gyldendal 1938. 171 s. Rygg og hjørner i brunt skinn. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 37720.

Bull, Jacob B.: I Storskogen/Gammel-Haakkaas Fortællinger.
   Folkelivsbilleder, bind 4. Gyldendalske Boghandel 1919. 275 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 31324.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
    Gyldendal 1924. Shirting helbind med gulldekor. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 2924.

Bull, Jacob B.: Jørund Smed.
    Gyldendalske Bokhandel 1924. 255 s. Blått helbind med gullskrift og -dekor. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 18042.

Bull, Jacob B.: Knut Veum.
    Pent håndbundet privatbind.
      Pris: 100 kr   Best. nr. 2078.

Bull, Jacob B.: Knut Veum.
   Et folkelivsbillede. Privat innbinding, håndbundet. Gyldendalske Bokhandel 1910. 148 s. Skinnrygg og -hjørner. Små slitasjemerker.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 12664.

Bull, Jacob B.: Morosamme kropper.
    Gyldendalske 1908. 141 s. 5. Oplag. Helbind i granitol med gullskrift på ryggen og forsiden. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 5925.

Bull, Jacob B.: Morosamme kropper.
   Folkelivsbilder fra Rendalen, bl.a. "Tønsett-prosten" og "Pussjo". Gyldendal 1938. 184 s. Rygg og hjørner i brunt skinn med røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 37975.

Bull, Jacob B.: Romaner og folkelivsskildringer 1-12.
   Bind 1: Hr. Samuel. Bind 2: Hr. Samuels rike. Bind 3: Jutulskaret/Glomdalsbruden. Bind 4: Eline Vangen. Bind 5: Fonnåsfolket/Østerdalskongen. Bind 6: Jørund Smed. Bind 7: Viddens herrer. Bind 8: Ættens øde. Bind 9-12: Fortellinger. Gyldendal 1977. Helbind i grønn granitol. Tekst og dekor i gull. Pene.
      Pris: 800 kr   Best. nr. 30281.

Bull, Jacob B.: Romaner og folkelivsskildringer 1-12.
   Bind 1: Hr. Samuel. Bind 2: Hr. Samuels rike. Bind 3: Jutulskaret/Glomdalsbruden. Bind 4: Eline Vangen. Bind 5: Fonnåsfolket/Østerdalskongen. Bind 6: Jørund Smed. Bind 7: Viddens herrer. Bind 8: Ættens øde. Bind 9-12: Fortellinger. Gyldendal 1977. Helbind i grønn granitol med gullskrift. Orig. omslag. Som nye.
      Pris: 900 kr   Best. nr. 30782.

Bull, Jacob B.: Samlede folkelivsromaner.
   Serien består av: Blåfjell, Eline Vangen, Glomdalsbruden, Hr. Samuel, Hr. Samuels rike, Jutulskaret, Jørund Smed, Knut Veum, Thordis Eikaberg, Viddens herrer, Ættens øde og Østerdalskongen Gyldendal 1936. Skinnrygg og –hjørner. Pene, men litt skjolder på ryggene. 12 bind.
      Pris: 600 kr   Best. nr. 3187.

Bull, Jacob B.: Samlede folkelivsromaner 1-8.
   Serien består av: Bind 1: Thordis Eikaberg (254 s.). Bind 2: Blåfjell (183 s.). Bind 3: Hr. Samuel (302 s.). Bind 4: Hr. Samuels rike/Jutulskaret (352 s.). Bind 5: Glomdalsbruden/Jørund Smed (319 s.). Bind 6: Fonnåsfolket/Viddens herrer (327 s.). Bind 7: Eline Vangen/Østerdalskongen (298 s.). Bind 8: Ættens øde/Knut Veum (320 s). Bøkene er trykt 1942-1945. Gyldendal. Brunrøde skinnrygger. Pene.
      Pris: 500 kr   Best. nr. 34375.

Bull, Jacob B.: Serie på 24 bind med brun skinnrygg og –hjørner .
   Serien består av 12 bind folkelivsromaner, 4 bind nåtidsromaner og 8 bind med småfortellinger ("folkelivsbilder"). Titlene er: Hr. Samuel, Hr. Samuels rike, Glomdalsbruden, Ættens øde, Jutulskaret, Viddens herrer, Knut Veum, Eline Vangen (mangler i denne serien, men medfølger i en annen innbinding), Jørund Smed, Blåfjell, Østerdalskongen, Thordis Eikaberg, Prestens sønn, Den nye gud, Livets triumf, Lys hevn, Eventyr og historier, Gammel-Håkkås fortellinger, Morosamme kropper, Prestegårdshistorier, Fjellkraker og skogstroll, I storskogen, Storbønder og småfolk, Svarte sagn. I tillegg medfølger diktsamlingen Norges frihedssaga i en utgave fra 1928, for anledningen bundet inn med tilnærmet samme rygg som serien ellers. Norges frihedssaga er ellers bare utgitt som enkeltstående bok, og ikke som del av en serie. Gyldendal 1936. Dette er den største samling av Bulls verker som noen gang er utgitt. Ryggene har skrift og dekor i gull, og er en mer eksklusiv utgave enn den mer vanlige med lysere skinn og røde tekstfelt. Totalt 25 bind.
      Pris: 2100 kr   Best. nr. 6856.

Bull, Jacob B.: Storbønder og småfolk.
   Fortellinger fra Rendalen. Gyldendal 1937. 206 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Som ny.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 31073.

Bull, Jacob B.: Storbønder og småfolk.
   Småfortellinger fra Rendalen, bl.a. "Fløtar-Lars". Gyldendal 1937. 206 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 32878.

Bull, Jacob B.: Svarte sagn.
   Fortellinger fra Rendalen. Gyldendal 1937. 173 s. Brun skinnrygg og -hjørner med røde tekstfelt. Pen.
      Pris: 85 kr   Best. nr. 30791.

Bull, Jacob B.: Svarte sagn.
   Folkelivsbilder fra Rendalen. Gyldendal 1937. 171 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 36889.

Bull, Jacob B.: Thordis Eikaberg.
    Gyldendal 1937. 238 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 17338.

Bull, Jacob B.: Viddens herrer.
    Gyldendal 1937. 227 s. Skinnrygg og –hjørner. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 4511.

Bull, Jacob B.: Viddens herrer.
   Romaner og folkelivsskildringer bind 7. Gyldendal 1977. 227 s. Ny.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 17408.

Bull, Jacob B.: Ættens Øde.
   Roman fra Østerdalen (Rendalen). Gyldendal 1928. 251 s. Bått helbind i sjirting med gulldekor. Pen.
      Pris: 80 kr   Best. nr. 15842.

Bull, Jacob B.: Østerdalskongen.
    Gyldendal 1937. 158 s. Brun skinnrygg og -hjørner. Pen.
      Pris: 90 kr   Best. nr. 31309.

 
 
Bokbua
- Ole Bjørn Salvesen - Otnes - 2485 Rendalen - - Tlf. 62 46 71 58
 
Org.nr. 990 440 689 - Bankgiro: 1850.12.54181