BOKBUA

Forsiden   |   Om Bokbua   |  Bestilling og betaling  |  Bestillingsskjema
 

Bøker av Dikken Zwilgmeyer til salgs

Dikken Zwilgmeyer (1853-1913) ble født i Trondheim, men vokste opp som embetsmannsdatter i Risør. I perioden 1890-1911 utga hun en rekke barne- og ungdomsbøker som med sin friske fortellertone og mangel på moralsk pekefinger var langt forut for sin tid.

Dikken Zwilgmeyer het egentlig Hendrikke Zwilgmeyer. Noen av bøkene ble utgitt under pseudonymet Inger Johanne.

Blant titlene kan nevnes Vi børn (1890), Karsten og jeg (1891), Fra vor by (1892) og Anniken Præstgaren (1900). Barnebøkene kommet i mange nye opplag og med modernisert rettskrivning.

Dikken Zwilgmeyer skrev også en novellesamling og pubertetsskildringen Ungt sind, men det er barne- og ungdomsfortellingene som har varig verdi, og i historien om norsk barnelitteratur er Dikken Zwilgmeyer et ruvende navn.

Antall bøker av Dikken Zwilgmeyer i Bokbua: 19

Zwilgmeyer, Dikken: Anniken Prestgaren.
    Aschehoug 1964. 101 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 41776.

Zwilgmeyer, Dikken: Anniken Prestgaren/Fortellinger fra glemselen.
   To bøker i ett bind. Ansgar 1990. 154 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 24235.

Zwilgmeyer, Dikken: Fire kusiner.
   Tegninger av Joachim Grøgaard. Aschehougs utvalgte for piker nr. 2. 1945. 128 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 43335.

Zwilgmeyer, Dikken: Inger-Johanne.
    Ansgar 1988. 135 s. Som ny.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 40378.

Zwilgmeyer, Dikken: Karsten og jeg/Barndom.
    Aschehougs utvalgte for piker nr. 13 1950. 138 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 5270.

Zwilgmeyer, Dikken: Kongsgårdgutten.
    Aschehoug 1970. 104 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 5269.

Zwilgmeyer, Dikken: Lille Jan Bluhme.
    Ansgar 1977. 152 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 30092.

Zwilgmeyer, Dikken: Lille Jan Bluhme/Hos farfar på Løvly.
    Aschehougs utvalgte for gutter nr. 8 1953. 115 s. Pen.
      Pris: 60 kr   Best. nr. 5265.

Zwilgmeyer, Dikken: Lille Jan Bluhme/Ut i verden.
   Bind 8 i 12-bindsserien Samlede barnebøker Ansgar 1990. 121 s. Pen.
      Pris: 65 kr   Best. nr. 6438.

Zwilgmeyer, Dikken: Maja/Hos farfar på Løvly.
   To bøker i ett bind. Ansgar 1977. 122 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 38403.

Zwilgmeyer, Dikken: Megler Porsvold.
    Ansgar 1976. 105 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 40315.

Zwilgmeyer, Dikken: Morsomme dager.
    Ansgar 1975. 103 s.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 41874.

Zwilgmeyer, Dikken: Morsomme dager/Hos onkel Max og tante Betty/Utenlands.
   Bind 3 i 12-bindsserien med Zwilgmeyers samlede barnebøker Ansgar 1990. 176 s. Navn på permens innside, ellers som ny.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 6200.

Zwilgmeyer, Dikken: Paul og Lollik.
    Aschehougs utvalgte for piker nr. 7 1952. Bruksspor.
      Pris: 60 kr   Best. nr. 16.

Zwilgmeyer, Dikken: Paul og Lollik.
    Aschehougs utvalgte for piker nr. 7 1952. Bruksspor.
      Pris: 60 kr   Best. nr. 17.

Zwilgmeyer, Dikken: Paul og Lollik.
    Aschehougs utvalgte for piker nr. 7 1941. Bruksspor.
      Pris: 60 kr   Best. nr. 18.

Zwilgmeyer, Dikken: Paul og Lollik/Vi tre på hytta.
    Ansgar 1990. Som ny.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 19.

Zwilgmeyer, Dikken : Samlede barnebøker 1-12.
   100-års Jubileumsutgave. Serien består av følgende 27 bøker: Bind 1: Vi barn/Karsten og jeg/Fra byen vår. Bind 2: Sommerferier/Barndom/Kristoffer Lerpes urkjede. Bind 3: Morsomme dager/Hos onkel Max og tante Betty/Utenlands. Bind 4: Fire kusiner/Vår nyeste stenhytte/Inger Johanne på farten igjen. Bind 5: Annikken Prestgaren/Fortellinger fra glemselen. Bind 6: Syvstjernen/Sju nye Inger Johanne-fortellinger. Bind 7: Frøken Lybæks pensjonatskole. Bind 8: Lille Jan Bluhme/Ut i verden. Bind 9: Megler Porsvold/Hushjelpen Josefine. Bind 10: Paul og Lollik/Vi tre på hytta. Bind 11: Kongsgårdgutten/Maja. Bind 12: Inger johanne/Hos farfar på Løvly. Ansgar 1990. Ulest. Som ny.
      Pris: 600 kr   Best. nr. 43323.

Zwilgmeyer, Dikken: Vi barn/Sjustjernen.
   To bøker i ett bind (Inger Johanne-bøkene 1). Aschehougs utvalgte for piker nr. 12 1943. 173 s. Pen.
      Pris: 70 kr   Best. nr. 32104.

 
 
Bokbua
- Ole Bjørn Salvesen - Otnesøyen 34 - 2485 Rendalen - - Tlf. 62 46 71 58
 
Org.nr. 990 440 689 - Bankgiro: 1850.12.54181